KOKKEN MORTEN: Morten Jenssen pendlar frå Bergen. Han var berre oppe for å hjelpe til, men likte seg så godt at han ba om å få jobbe fast på Myklebust.
Arne Hjorth Johansen

Trudde du brakkelivet var kjipt? I denne brakkeriggen har dei både kokk, kantine og xbox

Trudde du at livet som anleggsarbeidar på brakkerigg var spartansk og kummerleg? Då må du tru om igjen.
Publisert