Han kjempar mot fjorddeponi: – Ny kommune må stille krav til gruvedrift

– Nye Sunnfjord kommune må stille krav til gruveselskapet om at dei nyttar mest mogleg av ressursane i Engebøfjellet, anten det vert Nordic Mining eller Arctic Mineral Resourses.