NETTAVISEN: Gjennom det siste halvtanna året har vi vorte godt vann med at det blir sett nye straumrekordar. Stort sett har det handla om rekordhøge prisar.

Men no kjem rekordane i den andre retninga.

Gjennomsnittspris under null

I helga vart det sett ny rekord i talet på timar med negative straumprisar, og torsdag blir det nok ein milepæl:

Gjennomsnittsprisen for Midt- og Nord-Norge blir i morgon under null kroner. For å vere heilt nøyaktig blir han -1,16 øre i gjennomsnitt. Det same gjeld for nordre halvdel av Sverige.

Det er første gongen straumprisane har vore negative i gjennomsnitt over eit heilt døgn.

Samtidig blir prisane i Sør-Norge lågare enn normalen dei siste par åra, men likevel mykje høgare.

Dette betyr i praksis at kundane får betalt for å bruke straumen, men fordi nettleiga uansett kjem i tillegg, er det likevel ein kostnad knytt til bruken.

For mykje straum i nord

Årsaka til dei låge prisane i nord er stort innslag av uregulerbar straumproduksjon både nord i Norge og Sverige. Det blæs godt, samtidig som snøsmeltinga gjer at elvekraftverka går for fullt.

Til liks med tidlegare i straumkrisa har ein avgrensa med overføringskapasitet, og straumen blir låst inne i Nord.

Dermed blir det meir straumproduksjon enn marknaden kan handtere, og prisane pressar seg under null for å avgrense produksjonen og auke forbruket.

Også i Sør-Noreg er det store innslag av uregulerbar straumproduksjon. Straumprisane går derimot ikkje ned på same måte, fordi det i morgon ikkje er nokon priskollaps i Europa. Då blir straumen eksportert.

Dermed blir det ingen minusprisar i sør.

LES OGSÅ:

Les også

Arian (29): – Unn deg mjølk i kaffien, og sei ja når folk tilbyr snacks på jobb