Endå ein sau har blitt teken av ulv, opplyser Statens naturoppsyn (SNO) på heimesidene sine.

Sauen blei funnen i Skifjord i Hyllestad 9. desember. Spor på kadaveret gjer til at SNO er visse på at ulven står bak.

Sauen blei funne i utmark.

Det var NRK som først melde om hendinga.

Dei siste to åra har det vore ulv i området, men så langt har dyret levd lykkeleg uvitande om at det for tida er lisensjakt på han.

Ulven har fått namnet «Lucky», fordi han så langt har greidd å kome seg unna jeger som har hatt han på skothald fleire gonger.