Gå til sidens hovedinnhold

NVE varslar om flaum- og skredfare i vest

Både i Vestland og Rogaland blir det no sendt ut varsel om fare for flaum og skred.

For Vestland og nord i Rogaland varslar NVE om nest høgaste faregrad, oransje nivå, for flaum- og jordskred. I Hordaland og Sogn er det venta svært mykje regn.

Nivået blir brukt ved ein alvorleg situasjon som finst sjeldan, krev beredskapsmessige grep og kan medføre alvorlege skadar.

Tysdag er varsla utvida med Bykle, Sandnes, Strand og Gjesdal.

Grunnvasstanden og vannmetningsgraden i bakken er allereie svært høg. Det blir venta mykje nedbør, lokalt kan det komme opp mot 150 millimeter tysdag og onsdag.

Det blir mest intens nedbør frå onsdag morgon til onsdag kveld. Dette fører til auka fare for jord- og flaumskred. Bratte skråningar, og dessutan bekker og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett.

NVE ventar mange skredhendingar, og enkelte kan få store konsekvensar for busetnad, veg eller jernbane.

Langs vassdrag i flaumområda kan stor vassføring føre til utgraving av massar ved foten av skråningar.

Les også

Ei elv av nedbør er på veg: – Det kan bøtte ned ganske kraftig

Kommentarer til denne saken