Regjeringa varsla i fjor at dei ville halde tilbake tre milliardar kroner i rammetilskot for kommunar og fylke som har store kraftinntekter som følge av straumprisane.

Onsdag skriv NRK at dette kuttet no blir mindre enn venta. Grunnen er at straumprisane er langt lågare enn det ein rekna med.

Braanaas om framtida og livet: – Litt tid til eg skal løyse honnørbillett og legge meg under ei palmebusk