NRK melder at søskena Leiv og Astrid Fosse ankar tvistesaka mot Selja Forlag.

Sogn og Fjordane tingrett frifann Selja Forlag for å krenke privatlivets fred ved å liste opp fjellgarden som eit turforslag i boka «Opptur i Indre Sunnfjord». Eigarane kravde erstatning, men nådde ikkje fram i tingretten.

No ankar dei altså.