29. oktober vart det meld om ei lakserømming ved Aller Aqua sitt anlegg i Vadheim i Høyanger kommune.

Det var då ukjent kor mykje laks som hadde rømt, frå det som seinare skulle bli avdekt som eit fire gonger fire meter stort hol i merda, men det vart tidleg klart at det stod om lag 40.660 laks i merda før rømminga.

Som følger av hendinga vart det oppretta politisak på rømminga, og det vart vidare etterforska av lokalt politi som gjorde undersøkingar ved anlegget.

Fredag vart det også klart at Norges miljøvernforbund har politimeld selskapet. Same dag gjekk selskapet ut med ei pressemelding der dei orsaka lakserømminga:

"Aller Aqua Norway AS beklager hendelsen ved deres anlegg i Vadheim i Sogn forrige helg der det rømte laks fra deres anlegg. Selskapet arbeider for å få klarhet i hvor mye fisk som rømte, og vil komme tilbake med informasjon om dette rett over helgen. Selskapet er også i tett kontakt med ansvarlige myndigheter og ledende forskningsmiljøer for å sette i gang de best mulige tiltak for å hindre at rømmingen skader villaksen i området. Selskapet mottar fortsatt fisk som er fanget i Sognefjorden ved tømmerkaien i Vadheim kl 15 hver dag."

No har altså selskapet kartlagt kor mykje fisk som har rømt. Dette talet oppgir dei til å vere 35.000, skriv NRK.