Noregs Bank set renta ned til 0 prosent

Av
DEL

Noregs Bank set ned styringsrenta til 0 prosent. – Det er uvanleg stor uvisse om utviklinga framover, skriv Noregs Bank.

På rentemøtet 6. mai vedtok komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet samrøystes å setje styringsrenta til null prosent.

– Slik komiteen no vurderer utsiktene og risikobiletet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli liggjande på dagens nivå ei god stund framover. Vi ser ikkje for oss at styringsrenta vil bli sett ytterlegare ned, seier sentralbanksjef Øystein Olsen i ei pressemelding.

Artikkeltags