For 2022 kan petroleumsinntektene svare til 1.500 milliardar kroner. Neste år kan dette talet overstigast, med anslåtte inntekter på 1.900 milliardar, skriv Nordea Markets ifølgje E24.

I 2024 anslår meklarhuset at Noreg ligg an til å innkassere 1.500 milliardar kroner.

I fjor var inntektene til staten frå olje og gass rundt 830 milliardar kroner, som var ny rekord.

Oljefondet er for tida verd rundt 12.000 milliardar kroner. Dermed kan inntektene i år åleine utgjere 12,5 prosent av fondsverdien.

Det er seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets som har rekna på framtidsprisane og effekten for Noreg.

– Det er ein veldig gevinst for AS Noreg. Vi er ein stor eksportnasjon for olje og særleg gass, som er det som kostar Europa spesielt mykje akkurat no. Russland har kutta gassleveransane sine mykje, og det er derfor ekstremt stor uvisse rundt prisane framover, seier Cekov.

Ifølgje seniorstrategen har Noreg fram til og med juli i år eksportert olje og gass for 910 milliardar kroner.