Nordic Mining ASA hentar inn 55 millionar amerikanske dollar, eller om lag 600 millionar norske kroner etter dagens kurs, frå eit fond styrt av gruveselskapet Orion Resource Partners. Det melder selskapet sjølv i ei pressemelding måndag morgon.

Nordea selde seg for knappe to veker sidan seg ut av Nordic Mining, og fleire knyt stor spenning til finansieringa av Engebø-prosjektet.

Firda kjem tilbake med meir.