Direktoratet for Mineralforvaltning har avslått Artic Mineral Resources (AMR) sitt driftsløyve i Engebøfjellet. Det melder Nordic Mining i ei pressemelding og legg til at det tyder at Nordic Mining har eksklusive rettar til drift i Engebøfjellet.

Firda skreiv tidlegare at saka hadde samanheng med klagen AMR tidlegare sende inn til departementet, det stemmer ikkje. Vi orsakar feilen.

Firda kjem tilbake med meir.