No vil kommunen at hytteeigaren skal rive litt av terrassen

Kommunen strammar inn dispensasjonane – litt.