No vert det sett av eigne drosjer til å frakte koronapasientar

Drosjenæringa startar med transport av pasientar med Covid-19.