No set sparebankar ned bustadrenta- og den vil truleg halde seg låg i fleire år

Banksjefen:– Vi kjem til å stå i ein krevjande situasjon veldig lenge.