No opnar vidaregåande skular att: – Elevane må byte på å vere på skulen

Hafstad vgs. har nær 500 elevar som no skal starte på skulen att. Men ikkje alle kan vere der samtidig.