No opnar Bondens Marknad att: – Det har vore bråstopp for lokalmatnæringa

Lokalmatmarknaden Bondens Marknad har ikkje vore arrangert på ei stund på grunn av koronakrisa. No har dei gjort endringar i drifta, og fått løyve til å opne opp att.