Klar himmel på hausten betyr som regel kalde morgonar, som igjen kan gje glatte vegar.

Vegtrafikksentralen har i dag fått tre meldingar om nettopp dette frå Sogn og Fjordane:

  • E39 Halbrendslia. Der har entreprenøren vore ute og salta.
  • Fv. 53 mellom Lægreid og Fodnes.
  • E16 ved Jordalen nær Gudvangen

– Glatte vegar er ikkje unormalt på denne tida, så skal ein ut og køyre på morgonane må ein vere obs på at det kan vere glatt, seier Heggernes.