No kan Østenstad stenge ned Sunnfjord kommune

Kven skal ha makt til å innføre omfattande smitteverntiltak? Spørsmålet delte Sunnfjord kommunestyre i to.