No har vi perlene for oss sjølve

Ole Johannes Øvretveit har lagt opp ein rundtur i Sogn som du aldri vil gløyme.