No får Norleif opne bommen med telefonen

Brått vart tilkomsten til fleire eigedommar på Hundvebakke i Førde stengd med ein bom. Årsaka: Folk kunne køyre på gangvegen for å snike seg forbi bomringen.