No får ikkje Linda gå ut meir enn tredjekvar dag

Linda, Alex og Thor (9 mnd.) får ikkje lenger forlate leilegheitskomplekset saman. No går dagane med innandørs og i parken som høyrer til komplekset.