No er hallbruk-prisane klare

Idrettslaga var urolege for høge leigekostnader. Etter ein ny høyringsrunde vart prisane samrøystes vedtatt.