NETTAVISEN: Dei fleste elbilar blir leverte med to ladekablar: Ein normal Type 2-ladekabel laga for elbillading med ladeboks, og ei meir klumpete løysing med eit vanleg støpsel i enden som du kan plugge inn i vanlege stikkontaktar – ofte kalla schuko.

Den siste typen har vore ei evig hovudverk, både for elbileigarar og styresmakter: Den store klumpen på desse ladekablane inneheld blant anna elektronikk som skal sikre at kursen du koplar deg på er jorda eller ikkje. Dersom den ikkje er jorda, skal den stoppe ladinga.

Problemet er at store deler av Norge har eit ganske særnorsk straumnett (IT), kor det kan vere utfordrande for ladarane å oppdage om det er jording eller ei. Dermed kan ladinga stoppe om alt er i orden, eller fortsette når den absolutt ikkje burde det.

Schuko er heller ikkje laga for å trekke maksimal effekt over tid. Det kan føre til varmegang eller i verste fall brann.

Derfor har DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) allereie slått fast at lading frå vanleg stikkontakt på fast basis ikkje er lov, med mindre kontakten er sett opp spesifikt for føremålet av ein montør som har gjennomført ei risikovurdering.

No blir det ikkje mogleg å unngå boks

Og no det også slutt på at elektrikarar får lov til å sette opp nye stikkontaktar for elbillading: Den nye installasjonsstandarden NEK400 blir no oppgradert:

Den store endringa no er at både ordinære stikkontaktar og industrikontaktar er fjerna som alternativ for å lade bilen heime. No må du montere ein ladestasjon for å få lada bilen din heime på lovleg vis, melder NAF.

Dermed er ladeboks einaste alternativ.

– Ein riktig installert ladestasjon er ein mykje sikrare ladeløysing enn ein stikkontakt. Den toler meir straum og ladestasjonar har mange ekstra tryggleiksfunksjonar som gjør ladinga tryggare. Alle nødvendige tryggleiksfunksjonar er innebygd i systemet, fortel NAFs ladeekspert Jan Tore Gjøby.


Ein av dei mest openberre fordelane, er at du med ein vanleg stikkontakt ikkje skal lade med ein effekt på meir enn 10 ampere, tilsvarande cirka 2,3 kW. Det betyr at det vil ta nær to døgn å fullade ein elbil med de største batteria.

Til samanlikning er ladeeffekten på ein vanleg ladeboks typisk 7,2 kW (32 ampere), men kan typisk frå 3,2 til 22 kW. Det gir betydeleg raskare lading.

I tillegg kan ladeboksar som regel styre ladinga smartare, blant anna for å lade når det er billigast straum.

Får ikkje tilbakeverkande kraft

Endringa i NEK400-standard får ikkje tilbakeverkande kraft. Det betyr at om du allereie har eit ladepunkt som er sett opp for formålet, kan denne framleis brukast.

– Det er også ein overgangsperiode fram til nyttår der installatøren sjølv kan velje kva som skal veljast, men det er klart at ladeboks er å anbefale, seier Gjøby til Nettavisen.

Ein ladeboks kostar rundt 5000 kroner.