No betaler du ikkje bompengar her

Bomstasjonen på Bruland skadd etter trafikkuhell. Dermed tel den ikkje passeringar.