Nesten alle leilegheitene er selde: – Eg hadde ikkje trudd vi skulle ha kome så langt

Ole Hope ser at salet i Dale senter går unna. No vil også Fjaler kommune sikre seg nye leiligheiter for å hjelpe tilflyttarar.