Nesten alle er permitterte. No vil Sævik ha hjelp frå fylkeskommunen

– No må fylkeskommunen komme på banen og framskunde nye vegprosjekt. Det er eit viktig bidrag – utan ekstrarekning, seier Roy Sævik.