Nesten 70 prosent av dei tilsette i helse- og omsorgstenesta i Sunnfjord kommune jobbar deltid: – Turnusen går ikkje opp

Deltidstilsette vegrar seg for å ta på seg fast jobb. Fleire tilsette i helse- og omsorgsektoren som Firda har vore i kontakt med etterlyser fleire tilsette. Ho vedkjenner at det er ei utfordring at dei har for få sjukepleiarar på jobb, då det blir eit auka press.