Nei, Bergens Tidende: Sogn og Fjordane er ikkje lagt ned!

«Det rette er at Sogn og Fjordane fylkeskommune er lagt ned, men at Sogn og Fjordane lever», skriv Kai Aage Pedersen på leiarplass i Firda.