NAV får tilbake alt etter Pikant-konkurs. Skatteetaten får litt

Samla krav etter konkursen i Pikant AS er 2,5 millionar kroner. Konkursbuet har 307.678 kroner å betale ut til kreditorane.