Statens vegvesen tek ny vurdering av gangveg på brua

Statens vegvesen sa først nei til Naustdal kommune sine planar om gangveg på eine sida av Naustdal bru. No seier dei ja til å vurdere saka på ny.