Runar har venta i fleire år, no krev han at kommunen kjem i gang

Arbeidet med å ruste opp stinettet i byggefelta i Stavdalen i Naustdal skulle vore i gang i sommar. Så langt har ingen ting skjedd, og Runar Hovland i Stavedalen grendelag er meir enn oppgitt.