Tek ikkje Nordic Mining-gruva opp til ny vurdering

Artikkelen er over 2 år gammel

NAUSTDAL: Trass i at både driftsperioden på gruva og tal på sysselsette er justert ned, vil ikkje Miljødirektoratet sjå på saka på nytt.