Ber kontrollutvalet vurdere lovlegheita bak konsulentrapport om Engebø

Artic Mineral Resources (AMR) bad om at arbeidet med detaljreguleringa i Engebø vart stoppa. Ein rapport bestilt av kommunen konkluderte med at kravet burde avvisast. No ber Naturvernforbundet kontrollutvalet vurdere omstenda rundt saka.