Spesielt krigsminne på gamlebrua i Naustdal. – Skothol rett gjennom stålbjelken

Eit skothol gjennom ein stålbjelke i den gamle riksvegbrua i Naustdal må sikrast for ettertida. – Dette er eit viktig krigsminne, meiner sogelaget.