Magnus og 110 husstandar kan no endeleg håpe på fiber: – Endeleg

Seier fylkestinget ja til fylkesrådmannens tilråding, gir dei grønt lys til fiberutbygging i Instedalen i Naustdal.