Avsløringar om for tronge lokale og for dårleg luft – no startar strakstiltaka

NAUSTDAL: Lokala er for tronge. Inneklimaet er for dårleg. Lydisoleringa er ikkje god nok til å kunne vareta teieplikta.