Dette er alternativa for vassleidning til Engebø-gruva

Artikkelen er over 2 år gammel

NAUSTDAL: Leidningen skal dekke eit vassbehov på 40 liter vatn i sekundet, og valet står no mellom to alternative trasear.