No er det ikkje lenger oppheta diskusjonar som får det til å dampe her

Kommunestyresalen i Naustdal har sikkert sett litt sveitte tidlegare og, men no er det heilt andre aktivitetar som går føre seg der.