Det har vore mykje blest om prøveboringa på Engebøfjellet i den siste tida. Men kva er det eigentleg dei held på med?