Folk som ringjer naudnummera, kan no gi operatøren løyve til å sjå gjennom mobilkameraet.

– I uklare situasjonar har video hjelpt operatørane til å forstå kva som skjer hos innringjaren. Det har vore direkte livreddande i nokre tilfelle, seier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet.

Så langt er det gjennomført godt over 100.000 videooverføringar med løysinga, som er utvikla av Stiftinga Norsk Luftambulanse i samarbeid med Helsedirektoratet.