Møbelringen la ut sandsekkar for å verne lageret sitt

Det gjekk bra med lageret til Møbelringen, seier eigar Frank Hjelmeland. Ifølge kommunedirektør Ole John Østenstad har ingen rapportert om skadar, men Sunnfjord kommune skal ta læring etter nattas stormflod.