Etter forhandlingar mellom regjeringspartia og Frp er det no klart at tilbodet i årets jordbruksoppgjer ikkje blir endra på Stortinget, melder Nationen.

– Vi har sikra oss støtte frå Frp. Det er no fleirtal for tilbodet sånn som det ligg. I det store og heile blir det ingen endringar, seier Guro Angell Gimse (H), som er saksordførar for jordbruksoppgjeret i næringskomiteen på Stortinget til avisa.