Tor Arne fekk jobben som nasjonalparkforvaltar i konkurranse med 48 andre

ARBEIDSLIV: Det var 49 søkarar på stillinga som nasjonalparkforvaltar for Jostedalsbreen. Tor Arne Hauge frå Solund fekk jobben.