Gulen Base AS slår seg konkurs – har 155 mill. i gjeld til DNB

No er det sannsynleg at DNB tar over heile eigedommen, ifølge bustyrar.