Det er den Bergensbaserte fiskeprodusenten Erko Seafood som sel aksjane i Lialaks til Eide Fjordbruk.

Settefiskprodusenten i Solund produserer rundt 600.000 laksesmolt årleg.

Eide Fjordbruk skriv i ei pressemelding at dei ønskjer å investere i akvakulturverksemda i Sogn og Fjordane for å på sikt kunne byggje opp ei berekraftig klynge med både settefisk- og matfiskproduksjon i same region.

Det Hordaland-baserte selskapet vil også investere for å sikre seg lokalt og eigenprodusert smolt til sin fiskeproduksjon, skriv dei i pressemeldinga.