Havyard har gått til tingretten for å forhandle om gjeld

Verftet i Leirvik har ikkje pengar til å betale gjelda si. No har selskapet gått til Sogn og Fjordane tingrett for å få i gang gjeldsforhandlingar.