Amerikansk fond kjøper Førde-reiarlag

Amerikansk storfond har sikra seg 51 prosent av aksjane i reiarlag som vert drive frå Førde.