Når ein kjøper traktor utan tak og plutseleg kjem på at ein bur i Hyen

Med ny traktor fekk Bjørn Martin Grinde Kormeseth endeleg brukt parasollen.