Nabokrangel i Dale: – Håper ikkje at det øydelegg forholdet vårt

Stein Haugen skal bygge på huset sitt, det meiner naboane tek utsikta deira.